Tipy na domácí aktivity

Vzhledem k momentální situaci bychom všem vlčatům i rodičům rádi nabídli pár nápadů jak pěstovat skautskou činnost, i když schůzky zrovna neběží. Takže….

  1. Vždycky je velký zájem o zavázání dobráčka – níže najdete podrobný návod z přílohy časopisu Skaut i jak šátek správně nosit a rolovat
  2. Nezapomínejte na stezky. Najde se spousta úkolů, které mohou podepsat rodiče. A ty co potřebujete podepsat u nás si splněné červeně zakroužkujte – podepíšeme a ověříme na nejbližší schůzce
  3. Odborky – seznam těch hlavních (které visí i v klubovně na nástěnce) najdete v záložce „Pro členy“ —> „Vlčci“. Pokračujte v plnění načatých a můžete si přibrat i nějakou další. Dají se plnit doma a vypsané úkoly nechat od rodičů podepsat a pak je nalepené v deníku doneste na schůzku
  4. Některé nápady a tipy najdete na obrázku níže přímo od Junáka

Sledujte dále web, pokud by se měla situace protáhnout najdete tu potřebné informace.

I přes náročnou situaci přejeme všem pevné zdraví i nervy a hlavně –
Hodně zábavy při domácím skautování 🙂

Vendelín, Papája, Matyáš, Kuba a Vlk

Pozastavení činnosti Junáka od 11. března

Pro potřebu konkrétních informací k našemu oddílu sledujte tyto webové stránky. Páteční schůzka (13. března) není z důvodu jarních prázdnin. Pokud se dále situace nijak nezmění, vedení oddílu pošle emailem další informace.

Z oficiální stránky Junáka – Českého skauta na Facebooku:

V reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci je s platností od 11. března 2020 do odvolání pozastavena všechna běžná skautská činnost (družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody) i akce skautského vzdělávání.

Posvícenský průvod

Zveme všechny členy střediska k účasti na sobotním posvícenském průvodu.
Letošní rok je zvláštní tím, že celý průvod je motivován první republikou, my jdeme klasicky ve skautském kroji 
Sraz v sobotu 20. října ve 13:45 před Penny marketem

Indiánské léto

Ahoj, rádi bychom vás a vaše oddíly pozvali na Indiánské léto 2018. Tato tradiční okresní akce se uskuteční v sobotu 6. října u hájenky na Kosové u Moravských Budějovic.
Akce je určená pro vlčata, světlušky, skauty a skautky, nicméně ani starší nemusí smutnit. Ty máme v plánu zapojit do příprav a organizace samotné akce a měli by svůj vlastní program už v pátek odpoledne a večer. Věková kategorie benjamínků se může zúčastnit akce také, ale se svým vlastním doprovodem, který s nimi bude po celé trvání akce.
Jak už se vlčata a světlušky dozvěděli na okresním kole ZVaSu, tak celá akce bude motivována vznikem skautingu v ČR i ve světě.
Více informací na: il2018.orlicemb.cz

Předávání Sedmikrásky

Již tuto sobotu v 16:00 proběhne předání nejvyššího světluškovského ocenění – Sedmikrásky. Přijďte Rainbow podpořit i vy, po předání v kapli sv. Anny jste zváni na následné posezení do klubovny  ⚜️