Pro rodiče

Junák – český skaut, z. s. je jedním z největších celostátních spolků dětí a mládeže. Skautské hnutí je otevřené všem dětem a mladým lidem, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Skauting staví před každého cestu všestranného rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností, učí být zodpovědný ke svému okolí.

Kdo to jsou vlčata?

Vlčata se nazývají chlapci ve věku od 6 do 11 let. Hravou formou se učí zdokonalovat sami sebe, být samostatní, spolupracovat v týmu a ovládnout různé užitečné dovednosti. Po celou dobu jejich vlčáckého života je provází Kniha džunglí od R. Kiplinga, která zároveň představuje i hlavní motivační rámec pro tuto věkovou kategorii.

Co je to smečka a kdo má zodpovědnost?

Smečka je název pro oddíl vlčat. Aby se docílilo co největšího výchovného efektu, dělí se smečka na menší celky, takzvané šestky. V čele smečky stojí vůdce, který nese plnou zodpovědnost za oddíl jako celek; má k dispozici jednoho nebo více zástupců. Vůdce i zástupci musí být starší 18. let, bezúhonní a zdravotně způsobilí. Musí mít navíc zdravotnický kurz Českého červeného kříže a vůdcovskou zkoušku skautské organizace (akreditováno MŠMT ČR). Výše zmíněným dospělým pomáhají s vedením oddílu i další pomocníci z řad roverů (věková kategorie 15-18 let). Vůdce, zástupci a pomocníci tvoří dohromady tým vedoucích, který připravuje veškerou oddílovou aktivitu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *