Registrace

Probíhá na začátku nového kalendářního roku.
Celý proces se skládá ze dvou kroků:

1) Nově příchozí vyplní přihlášku i s podpisem zákonného zástupce. Přihlášku máte v příloze, ale ve fyzické podobě ji vám můžeme vydat v klubovně. První dvě strany přihlášky jsou o souhrnu principů, o jejichž dosažení naše hnutí usiluje, a zároveň je zde poučení kvůli zpracování osobních údajů. Na konci textu jsou dvě zaškrtávací pole. První se týká nesouhlasu s ponecháním dat v registru (je zcela neveřejný a slouží pro statistiku) i po vystoupení člena ze spolku. Druhé pole se týká nesouhlasu se zveřejňováním fotografií člena na webu střediska Moravské Budějovice, na výstavách a při propagaci skautské činnosti. Například při souhlasu s obojím pole zůstanou volná.

2) Všichni členové (včetně vedení) musí uhradit roční registrační poplatek, který činí 600,- Kč na člena. V případě dvou sourozenců ve spolku je poplatek 450,- na osobu, tři sourozenci 400,- (taková množstevní sleva). Ten musí být uhrazen bankovním převodem na skautské středisko Moravské Budějovice. Upozorňuji, že platba je možná pouze bezhotovostně.

Číslo účtu je: 6094699349/0800

Do poznámky příjemci uveďte jméno a příjmení člena a za něj číslo oddílu 1 (např. „Jan Novák 1“), pro lepší spárování platby.

Co se z registračního poplatku vše platí? Jednak se část peněz vrací jako provozní dotace na klubovnu i jednotlivé oddíly, jednak se z něj platí úrazové pojištění pro každého člena (platí i při cestě na i z akce/schůzky). Dále se z registrace platí spolkový časopis (jde 4x ročně zdarma). Menší část peněz jde na ústřední orgány, které zajišťují administrativní i metodickou pomoc.

Přihlášku do oddílu najdete zde.